Πληροφορίες για τις θεωρήσεις

Χρειάζομαι βίζα για να εισέλθω στην Ιρλανδία;

ΑΡΧΙΚΗ / Φοιτητική ζωή / Πληροφορίες για τις θεωρήσεις

Φοιτητές εκτός ΕΕ

Οι πλήρεις κανονισμοί για φοιτητές εκτός ΕΕ που επιθυμούν να σπουδάσουν αγγλικά στην Ιρλανδία μπορούν να βρεθούν εδώ.
Αν δεν είστε σίγουροι αν χρειάζεστε θεώρηση, χρησιμοποιήστε το κουμπί στη δεξιά πλευρά αυτής της σελίδας.
Αν χρειάζεστε θεώρηση τότε μπορείτε να μεταβείτε στον παρακάτω ιστότοπο που βρίσκεται εδώ για να μάθετε για τους διάφορους τύπους θεωρήσεων και ποιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση.