Γενικά Αγγλικά Τιμές

ΑΡΧΙΚΗ / Τιμές / Γενικά Αγγλικά Τιμές
Περιγραφή Μαθήματος1 εβδομάδα4 εβδομάδες
XΕίκοσι μαθήματα ανά εβδομάδα γενικής αγγλικής γλώσσας,
Δευτέρα έως Παρασκευή 9am - 1pm
€ 230€ 875
Χ + ΖΕίκοσι έξι μαθήματα την εβδομάδα
Δευτέρα έως Παρασκευή 9am - 1pm
Συν 2 απόγευμα 2pm - 5 pm
€ 260€ 1000
ZΈξι μαθήματα την εβδομάδα
Δύο απογεύματα από 2pm - 5pm
€ 90€ 340
YΔέκα τάξεις την εβδομάδα σε τρία απογεύματα€ 130€ 500
Χ + Υ30 τάξεις ανά εβδομάδα συν
Τρία ή τέσσερα απογεύματα
€ 300€ 1140
SΕιδικό μάθημα συνδυασμού
20 μαθήματα γενικής διδασκαλίας +,
Το 6 Classes ιδιωτικό δίδακτρα
€ 450€ 1750